Bedriftsutvikling Norge AS vert avvikla i løpet av 2009.

Bjørn Horne har gått over til Headvisor som seniorkonsulent/partner der han i hovudsak vil arbeide med rekruttering, teamutvikling og styrearbeid. Han kan treffast på telefon 911 61 390 eller
epost: bjorn@headvisor.no

Stein Kvarekvål held fram med det same som i Bedriftsutvikling Norge AS, men i Voss Utvikling AS. Han vil arbeide med leiarutvikling (leiearkurs), rekruttering, personleg effektivitet i tillegg til generell organisasjonsutvikling. Kan treffast på 908 58 099 eller
epost: stein@vossutvikling.com